Welkom bij de Wellbeing Economy Alliance Nederland

Wellbeing Economy Alliance (WEAll)

WEAll is een wereldwijd samenwerkingsverband tussen organisaties en individuen die een transitie willen aanjagen van het bestaande economische systeem naar een welzijnseconomie, waarin het welbevinden van mens en planeet leidend zijn. De Nederlandse afdeling van WEAll (WEAll Nederland) is op dit moment in oprichting.

Wat is een Welzijnseconomie?

Een welzijnseconomie is een economie die zich richt op een sociaal rechtvaardige samenleving binnen de ecologische grenzen
van een gezonde planeet, voor zowel huidige als toekomstige generaties.

Actueel

Maand van de Duurzame Doorbraak van start

Een samenwerkingsverband van meer dan 60 maatschappelijke organisaties en coalities, waaronder WEAll Nederland, voelt de urgentie om maatschappelijke vraagstukken sneller en meer in gezamenlijkheid op te pakken. Zij bundelen de krachten om toe te werken naar een maatschappelijk omslagpunt (‘social tipping point’) en ondersteunen elkaar waar nodig. Lees meer...

Duurzame Dinsdag 2021

Dinsdag 7 september is Duurzame Dinsdag, de Prinsjesdag van de duurzaamheid. Vele vernieuwende initiatieven uit de samenleving worden dan onder de aandacht gebracht van politiek Den Haag. Staatssecretaris Steven van Weyenberg ontvangt namens het kabinet de Duurzame Dinsdag koffer met 414 initiatieven van ondernemers en betrokken burgers. Gezamenlijk geven deze initiatieven een inspirerend beeld van de ‘stand van het land’ op duurzaamheidsgebied. Lees meer...

‘Juich niet mee over de groei van het BBP!’

Op woensdag 1 september, aan het begin van de Maand van de Duurzame Doorbraak, stuurden 16 organisaties, waaronder WEAll Nederland, een oproep aan diverse media om in hun berichtgeving te stoppen met juichen bij BBP-groeicijfers. Zij vinden een verder streven naar BBP-groei niet meer verantwoord. ‘Economische groei’ gemeten met het BBP is direct gekoppeld aan de toename van productie en consumptie, en dus het gebruik van meer energie en grondstoffen. Lees meer...

Wat wil WEAll Nederland?

Wereldwijd groeit het inzicht dat het huidige economische systeem ten grondslag ligt aan grote problemen in onze samenleving. De uitgangspunten en doelstellingen van het hedendaags economisch denken – economische groei, marktwerking en winstmaximalisatie – leiden tot toenemende sociale ongelijkheid, afnemend welzijn en de vernietiging van onze natuurlijke omgeving in al haar facetten.

Breken met het oude

Als we onze planeet in gezondheid willen laten voortbestaan en het huidige en toekomstige welzijn van mens en natuur willen waarborgen, dan zullen we onze economie met déze doelstelling voor ogen moeten inrichten. Dat betekent dat we moeten breken met het oude denken en moeten transformeren naar een nieuw systeem dat planeet-breed welzijn tot doel stelt.


Samenwerken

Ook in Nederland wordt de roep om systeemverandering steeds luider. Er zijn talloze initiatieven die oproepen tot en werken aan verandering – noodgedwongen vaak op kleine schaal en met beperkte middelen. Om daadwerkelijk tot systeemverandering te komen zullen de verschillende initiatieven echter moeten gaan samenwerken. Om van elkaar te leren, krachten te bundelen, zichtbaarder te worden en samen te groeien tot een sterke en slagvaardige beweging op weg naar het kantelpunt.

WEAll Nederland wil dit proces aanjagen door kennis over de welzijnseconomie te verspreiden en samenwerking tussen de verschillende spelers in Nederland te stimuleren, coördineren en faciliteren.

De oprichting van WEAll Nederland

In het voorjaar van 2021 is gestart met het opbouwen van WEAll Nederland. Op 19 mei heeft een ‘soft launch’ plaatsgevonden, waarvan een deel te bekijken is in de opname onderaan deze pagina. Op dit moment werkt een kernteam, in samenwerking met WEAll internationaal, verder aan de formele oprichting en de structuur van WEAll Nederland.

Als je geïnteresseerd bent in ons platform kun je alvast enkele gegevens over jezelf achterlaten, door het onderstaande contactformulier in te vullen. Wij kunnen je dan op de hoogte houden van de ontwikkelingen rondom WEAll Nederland en een beeld krijgen van jouw behoeften en verwachtingen.

Wil je aansluiten bij de internationale beweging? Dan kan dat nu meteen door je aan te melden via onderstaande (onderste) knop.